DRESS CODE
ETIQUETTE

  • Voľný prejav : Kaviareň, Pekáreň. Terasa, Diplomatické potraviny.
  • Priestor sály Versailles (luxury hall) podlieha prísnemu dress codu výlučne pri AKCIÁCH (skupiny, privé alebo naše eventy).
    V tejto peknej sále odporúčame pre jednotlivcov slušný prejav (no short, no t-shirt).
  • Napokon, čo máte doma krásne, vytiahnite do Chez Balzac, naše priestory si to užijú.