Náš skvost.

Priam cesta Odysea do Itaky ! Roky premyslená a túžobne očakávaná.

V zemi budovaná a s trpezlivosťou mníchov pripravovaná.

Už v 2019 očakávame prvé croissants, baguettes, pains au chocolats, nič dopekané a rozmrazené.

Náš pekár začíná o 5h15. Stroje výlučne francúzsko-nemecké, múka z fr. šťastných mlynov a veľa lásky.