top of page

Pekáreň

Naša najväčšia hrdosť. Le trésor v strednej a východnej Európe.
Viedeň, Budapešť či Praha pri nej pôsobia ako predmestia, povedal by veľký Štúr.

Ocenenia zbiera i z Paríža, 95% ingrediencíí z France - to je špičkové vrcholové pekárstvo. 


Od 2h30 ráno tvrdá pekárenská drina a láska pre váš chuťový plezír.

V prevedení osobností pekárskeho sveta, náš zlatý trojuholník : 
Ľudmila, neoblomná, konštantná, trpezlivá ako mnísi. Mladou generáciou sprevádzaná Dominika, tvorivá,

s veľkým drivom, nádej pekárstva na Slovensku. Judita, ohromná sila výchadzajúca zo vzdelania, dušpastierska práca a poklad trpezlivý.  

bottom of page